18 lis Brak komentarzy admin Finanse , ,

Statystyki dotyczące popularności wybranych form finansowania transakcji w środowisku przedsiębiorców udowadniają, że coraz większym zainteresowaniem na polskim rynku może pochwalić się leasing. Jeszcze kilka lat temu w Polsce rozwiązanie to było kojarzone tylko i wyłącznie z leasingiem samochodowym – z pewnością najmocniej powszechnym, a co za tym idzie także najbardziej rozpoznawalnym. Jednak co roku stale rośnie świadomość konsumentów względem tego co można w rzeczywistości leasingować otóż oprócz leasingu samochodowego coraz częściej wybierany jest leasing przedmiotów dość rzadkich, jak choćby wyposażenie biura, maszynka do kawy czy kserokopiarka. Do pewnego czasu nie każdy zdawał sobie sprawę z możliwości wynajęcia tak drobnych z pozoru rzeczy a jednak w rzeczywistości nic przecież nie jest na przeszkodzie by tego typu umowy były coraz powszechniejsze. W myśl zapisów Kodeksu Cywilnego przedmiotem leasingu może stać się dowolna rzecz materialna nosząca znamiona dobra o charakterze trwałym. Jest to wbrew pozorom raczej dobra definicja, natomiast zakres rzeczy do niej się nadających jest znacznie szerszy niż tych, których pod leasing podciągnąć się nie da. Do rodzaju dóbr nie mogących stać się przedmiotem leasingu można włączyć przede wszystkim wszelkiego rodzaju dobra niematerialne na przykład energia (woda, prąd, gaz), gotówka albo także papiery wartościowe, jak również prawa majątkowe do danej rzeczy, dobra osobiste czy wynikające z praw autorskich dobra intelektualne. Ponadto leasingować nie można także dóbr stanowiących integralną część natury; chodzi tu przede wszystkim o surowce naturalne (ropa, gaz, miedź, węgiel, itp.) jak również zwierzęta w stanie wolnym. Finalną grupę dóbr wyłączonych z leasingu są dobra o cechach używek (alkohol, tytoń), których sprzedaż jest ściśle regulowana właściwymi przepisami przez państwo. Leasingiem nie można objąć także broni i jej pochodnych. Wszystkie te kwestie reguluje dość dokładnie Kodeks Cywilny.

Biorąc pod uwagę cechy wszystkich wymienionych powyżej rzeczy bez problemu widać, iż lista ograniczeń jest ułamkiem spośród całej gamy dóbr jakie z łatwością mogłyby stać się przedmiotem umowy cywilnoprawnej, w ramach której jeden podmiot udostępnia drugiemu całkowite prawo do użytkowania określonej rzeczy na ustalony w dokumencie termin. Łatwość dostępu do leasingu czy też korzyści jakie za sobą ciągnie (w dużym stopniu o charakterze podatkowym) będą sprawiać, iż opcja taka staje się coraz atrakcyjniejszym sposobem finansowania transakcji w środowisku biznesmenów zarówno wchodzących dopiero na rynek i potrzebujących dopiero wsparcia finansowego, jak również działających już od wielu lat i próbujących skutecznych metod na limitowanie wkładu własnego. Dobrą stroną leasingu jest dodatkowo fakt, iż sprawdza się perfekcyjnie bez względu na wielkość jak również wartość wybranej inwestycji, której dotyczy. Szeroki wybór urządzeń, jakie można wydzierżawić działa tak, że leasing znajdzie zastosowanie tak samo w przypadku ogromnych korporacji chcących wynająć flotę pojazdów czy specjalistyczny, niezwykle kosztowny sprzęt jak również w przypadku znacznie mniejszych przedsiębiorców, którzy zechcą wynająć swój nowy lokal pod świadczone usługi czy laptop konieczny do prowadzenia szczegółowej, przejrzystej dokumentacji.