Procedura występowania o kredyt ma charakter bardzo sformalizowany. Wynika to z faktu, że polski ustawodawca zadbał o to, aby kredyt bankowy mogły zaciągnąć jedynie osoby, które legitymują się odpowiednio wysoką zdolnością kredytową. Niestety, kryteria te są na tyle rozbudowane, że wiele gospodarstw domowych nie ma możliwości uzyskania pieniędzy na pokrycie